کارنامه خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۰ حاکی از افت تولید سالانه و ماهانه سواری‌هاست

بررسی اطلاعات مربوط به سه خودروساز بزرگ کشور در سامانه کدال از عدم‌تحقق وعده‌های سیاستگذار مبنی بر رشد تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد.

یکشنبه - ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۴
آمار تولید خودرو کشور در سال ۱۴۰۰

آمارهای موجود نشان‌دهنده آن است که در سال گذشته در مجموع سه خودروساز بزرگ کشور حدود ۸۴۲‌هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند، این در حالی است که سال ۹۹ در مجموع حدود ۸۶۸‌هزار و ۱۰۰ دستگاه از محصولات سواری در خطوط تولید، نهایی شده است. به این ترتیب طبق آمارهای ارائه شده از سوی سامانه کدال، خودروسازان با تمام وعده و وعیدهای دولت سیزدهم، حتی به میزان سال ۹۹ نیز تولید نداشتند که این موضوع تحقق تولید یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاهی در سال‌جاری را با ابهاماتی همراه می‌کند. اما آمار تولید ماهانه خودروسازان نیز از رکورد افت تولید در اسفند۱۴۰۰حکایت دارد. ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو طی آخرین ماه از فصل زمستان سال گذشته در مجموع حدود ۳۷‌هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری تولید کردند.

به گزارش فارسی‌کار و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، این تیراژ تولید در قیاس با تولید بهمن ماه حدود ۴۴‌درصد افت را به خود دیده است. سه خودروساز یاد شده در دومین ماه از فصل زمستان حول و حوش ۶۶‌هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی سواری را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. البته خودروسازان در بهمن ماه نیز نسبت به دی ماه سال گذشته افتی حدود ۲۵‌درصدی را تجربه کرده بودند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد به‌رغم تعریف ده‌ها پروژه و دستورالعمل راهبردی برای رشد و عرضه بیشتر خودرو، در نهایت خودروسازان آمارهای ناامید‌کننده‌ای از تولید منتشر کرده‌اند. با این حال با توجه به افت تولید ماهانه در دو ماه بهمن و اسفند به نظر می‌رسد دلیل اصلی افت تولید سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ را باید در کاهش تیراژ ۲ ماه پایانی سال گذشته جست‌وجو کرد. خودروسازان به صورت سنتی در ماه‌های پایانی سال تیراژ تولید خود را افزایش می‌دهند اما امسال با توجه به بحث تکمیل خودروهای ناقص به نوعی تغییر تاکتیک داده و به جای افزایش تیراژ تولید، به تکمیل خودروهای دپویی در پارکینگ‌های خود پرداختند.

رضا فاطمی‌امین وزیر صمت دولت سیزدهم بعد از در اختیار گرفتن سکان هدایت این وزارتخانه وعده تولید یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزار دستگاهی را در سال ۱۴۰۰ داد اما شرکت‌های خودروساز به‌رغم وعده‌های تولید یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزار دستگاهی، نتوانستند به برنامه سیاستگذار خودرویی جامه عمل بپوشانند. مقایسه تولید خودروسازان با هدف‌گذاری یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزار دستگاهی از افت حدود ۲۳‌درصدی حکایت دارد.

اما چرا سیاستگذار خودرویی در حالی که وعده تولید یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزار دستگاهی را در سال گذشته داده بود در ماه‌های پایانی سال تغییر تاکتیک را به خودروسازان دیکته کرد و فیتیله تولید را پایین کشید؟ دلیل اصلی این مساله را باید ورود نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور به بحث دپوی محصولات در پارکینگ‌های شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد. ورود سازمان بازرسی کل کشور و برخی دیگر نهادها به موضوع خودروهای ناقص حتی به احضار برخی مدیران عامل خودروسازی نیز منجر شد.

جزئیات تولید ۱۲ ماهه خودروسازان

بررسی جزئیات آمارهای تولید محصولات سواری گویای این نکته است که ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۹۹ با افت تولید روبه‌رو بودند و تنها پارس‌خودرویی‌ها توانستند رشد تولید را در کارنامه خود ثبت کنند. ایران‌خودرویی‌ها با تولید حدود ۴۵۱‌هزار و ۱۰۰ دستگاه، عنوان پرتیراژترین خودروساز کشور را به خود اختصاص دادند. با توجه به این تیراژ، خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص به تنهایی حدود ۵۴‌درصد از کل تولید خودروی سواری را در کارنامه خود ثبت کرد. سهم سایپایی‌ها نیز از کل تولید سواری حدود ۳۳‌درصد است. باقی تولید نیز (حدود۱۳‌درصد) سهم پارس‌خودرویی‌هاست. در حالی که آبی‌های جاده مخصوص نشان پرتیراژترین خودروساز را در سال ۱۴۰۰ به سینه دارند اما نسبت به تیراژ تولید سال ۹۹ با افت روبه‌رو بودند.

مقایسه تیراژ تولید غول آبی جاده مخصوص در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۹۹ از افتی حدود ۵‌درصدی حکایت دارد. این خودروساز سال ۹۹ تولید حدود ۴۷۵‌هزار و ۵۵۰ دستگاه خودرو را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده است. اما هریک از خودروهای حاضر در سبد محصولاتی ایران‌خودرو چه افت و خیزی را در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال پیش از آن به خود دیدند؟ گروه پژو به عنوان پرتیراژترین گروه خودرویی در این شرکت خودروساز طی سال گذشته حدود ۲۹۷‌هزار و ۸۰۰ دستگاه تولید شد.

تیراژ تولید گروه پژو طی ۱۴۰۰ در قیاس با تولید سال ۹۹ این خودروساز از افت تولیدی حدود ۱۴‌درصدی حکایت دارد. آبی‌های جاده مخصوص سال ۹۹ تولید نزدیک به ۳۴۶‌هزار و ۶۰۰ دستگاه از انواع محصولات خود با برند پژو را نهایی کردند. بنابراین غول آبی جاده مخصوص در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۹۹، حدود ۴۷‌هزار و ۷۵۰ دستگاه از این گروه خودرویی کمتر تولید کرده است. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص در تولید گروه سمند نیز افت تولید را تجربه کرد. آبی‌های جاده مخصوص سال گذشته حدود۵۰‌هزار و ۱۰۰ دستگاه انواع سمند را در خطوط تولید خود تکمیل کردند.

تولید این تعداد خودرو از گروه سمند در مقایسه با تولید این گروه خودرویی در سال ۹۹ از افتی حدود ۹‌درصدی حکایت دارد. غول آبی جاده مخصوص سال ۹۹ حدود ۵۵‌هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع سمند تولید کرد. بنابراین به لحاظ تیراژ شاهد افت تولید حدود ۵‌هزار و ۱۰۰ دستگاهی گروه سمند بودیم. تولید دنا نیز در مسیر گروه پژو و سمند حرکت کرد و افت تولید را به خود دید. آبی‌های جاده مخصوص سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰‌هزار و ۲۵۰ دستگاه انواع دنا تولید کردند. این تیراژ تولید در مقایسه با تولید حدود ۵۵‌هزار و ۳۰۰ دستگاهی سال ۹۹ از افتی حدود ۹‌درصدی خبر می‌دهد. به عبارت دیگر تیراژ تولید دنا در سال گذشته به نسبت سال پیش از آن حدود ۵‌هزار دستگاه کمتر شده است. برخلاف گروه پژو، سمند و دنا، تولید رانا در جاده رشد تولید حرکت کرد.

 ایران‌خودرویی‌ها در سال ۱۴۰۰ در مجموع تولید نزدیک به ۳۵‌هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع رانا را نهایی کردند. تولید این تعداد رانا در قیاس با تولید سال ۹۹ از رشدی حدود ۱۷۳‌درصدی حکایت دارد. آبی‌های جاده مخصوص سال گذشته حدود ۱۳‌هزار دستگاه انواع رانا تولید کردند. بنابراین شاهد رشد تیراژی حدود ۲۳‌هزار و ۶۰۰ دستگاهی رانا در بازه زمانی یاد شده هستیم.

هایما به عنوان تنها محصول مونتاژی حاضر در خطوط تولید ایران‌خودرو نیز مانند رانا رشد تولید را به خود دید. آبی‌های جاده مخصوص سال گذشته نزدیک به ۸‌هزار و ۶۵۰ دستگاه انواع هایما تولید کردند. تولید این تعداد هایما در قیاس با تولید سال پیش از آن رشدی حدود ۷۴‌درصدی را در کارنامه این خودروساز ثبت کرد. آن طور که آمارهای منتشر شده توسط ایران‌خودرویی‌ها نشان می‌دهد سال ۹۹ تولید حدود ۵‌هزار دستگاه انواع هایما در این شرکت خودروساز نهایی شده است. مقایسه تیراژ تولید هایما در سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد این خودروساز توانسته به لحاظ عددی رشدی حدود ۳هزار و ۷۰۰ دستگاهی را محقق کند.

غول آبی جاده مخصوص در سال ۱۴۰۰ موفق شد از محصول نوبرانه خود یعنی تارا حدود ۸‌هزار و ۵۵۰ دستگاه را در خطوط تولید تکمیل کند. ایران‌خودرویی‌ها در پایان سال ۹۹ در مجموع تولید نزدیک به ۱۵۰ دستگاه انواع تارا را در کارنامه خود ثبت کرده بودند. سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور پشت سر ایران‌خودرو در جاده افت تولید خودروهای سواری حرکت کرد. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افتی حدود ۳‌درصدی را به خود دید.

سایپایی‌ها در سال ۱۴۰۰ در مجموع تولید نزدیک به ۲۸۱‌هزار و ۲۵۰ دستگاه خودروی سواری را تجربه کردند. این در شرایطی است که در سال پیش از آن آنها توانسته بودند حدود ۲۸۹‌هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع خودروی سواری تولید کنند. نارنجی‌های جاده مخصوص در سال ۱۴۰۰ تمرکز تولید خود را روی محصولات خانواده تیبا و همچنین محصول نوبرانه خود یعنی شاهین قرار دادند. این خودروساز طی سال گذشته نزدیک به ۲۶۰‌هزار و ۲۵۰ دستگاه انواع تیبا تولید کرد. تولید این تعداد تیبا در مقایسه با سال ۹۹ رشدی نزدیک به ۱۰‌درصدی را تجربه کرده است.

بررسی آمارهای سال ۹۹ خودروسازی سایپا نشان می‌دهد این خودروساز نزدیک به ۲۳۶‌هزار و ۹۵۰ دستگاه انواع تیبا را در خطوط تولید خود تکمیل کرده است. غول نارنجی جاده مخصوص سال گذشته تولید حدود ۲۰‌هزار و ۸۶۰ دستگاه شاهین را نیز نهایی کرد. دومین خودروساز بزرگ کشور سال ۹۹ حدود‌ هزار و ۷۳۰ دستگاه شاهین را در خطوط تولید خود تکمیل کرده بودند. برخلاف ایران‌خودرو و سایپا اما پارس‌خودرو توانسته در جاده رشد تولید حرکت کند. سومین خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال پیش از آن رشد تولیدی حدود ۶.۵ درصد را تجربه کرد.

پارس‌خودرویی‌ها در سال گذشته در مجموع تولید حدود ۱۰۹‌هزار و ۸۵۰ دستگاه انواع محصولات سواری را در کارنامه خود ثبت کردند. بررسی آمار تولید این خودروساز در سال پیش از آن گویای تولید حدود۱۰۳‌هزار دستگاهی محصولات سواری است. بنابراین پارس‌خودرویی‌ها به لحاظ تیراژ توانسته‌اند تولید خود را نزدیک به ۶‌هزار و ۸۰۰ دستگاه در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۹۹ رشد دهند. گروه Q200 (انواع کوییک به جز کوییک معمولی) پرتیراژترین محصول پارس‌خودرو در سال ۱۴۰۰ محسوب می‌شود. این خودروساز از محصولات حاضر در گروه Q200 حدود ۵۸‌هزار و ۴۵۰ دستگاه تولید کرد. با توجه به این تیراژ تولید و مقایسه آن با تیراژ سال ۹۹ شاهد رشد حدود ۷‌درصدی در تولید این گروه خودرویی هستیم.

 سومین خودروساز بزرگ کشور سال ۹۹ حدود ۵۴‌هزار و ۵۶۰ دستگاه از محصولات حاضر در این گروه خودرویی را تولید کرده بود. کوییک معمولی عنوان دومین محصول پرتیراژ پارس خودرو در سال ۱۴۰۰ را در اختیار دارد. این خودروساز طی سال گذشته حدود ۳۲‌هزار و ۶۰۰ دستگاه کوییک معمولی تولید کرد. سال ۹۹ در مجموع ۹‌هزار و ۷۵۰ دستگاه از این خودرو در خطوط تولید پارس خودرو تکمیل شده بود. گروه S200 (ساینا) نیز در سال گذشته حدود ۱۸‌هزار و ۲۰۰ دستگاه تولید و لقب سومین محصول پرتیراژ پارس خودرو را به خود اختصاص داد. این خودروساز سال ۹۹ حدود۸‌هزار و ۱۰۰ دستگاه انواع ساینا تولید کرد. تولید نزدیک به ۶۰۰ دستگاه برلیانس هم در سال ۱۴۰۰ در دستور کار پارس‌خودرویی‌ها قرار داشت.

انتهای پیام

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟